Date

Category

Stylist

曹玉婷醫師粉絲歡迎到:https://www.youtube.com/channel/UCiUG…
曹玉婷醫師的個人網站:
https://tianatsao.com

– 台大醫學系的跳舞新娘來囉! – 專業擺姿看這裡~
– 帶你去天涯海角:柴山秘境
– 連大媽都愛的必拍景點:海蝕洞
– 台灣版希臘沈船灣!
– 拍照秘境一柱擎天
– 限時三分鐘挑戰!用手機拍逆光大片
– 醫師好友推薦的美食:好市集餐廳

#向詠 #攝影 #曹玉婷 #旅遊 #美食 #高雄 #柴山 #好市集
曹玉婷醫師的其他社群媒體:
Facebook:
https://www.facebook.com/yuting.tsao/
Instagram:
https://www.instagram.com/tiana_tsao/
Clubhouse:
https://www.clubhouse.com/@tianatsao
YT:
https://www.youtube.com/channel/UCiUG…